Taktyka - z czym to si je...

Taktyka to zbir zagadnie teoretycznych oraz praktyka, zwizana z ?posugiwaniem si? jednostkami wojskowymi dla osignicia zamierzonego celu. Jest to najniszy szczebel sztuki wojennej i dotyczy regu uycia maych zwizkw bojowych a polu bitwy. Mona rwnie przyj e taktyka dotyczy ograniczonej przestrzeni oraz czasu.

Inaczej mwic, taktyka to bezporednia walka zbrojna, majca na celu zniszczenie wrogich si czy rodkw. W czasach wspczesnych, moemy rozrni kilka rodzajw taktyki, mianowicie:

  • - Taktyka Czarna: CQB i MOUT
  • - Taktyka Zielona
  • - Taktyka czerwona
  • - Taktyka Niebieska

Naley pamita, e wykorzystujc w airsofcie przedstawione w artykuach zasady, trzeba uwzgldni poprawki ze wzgldu na wykorzystywanie innej amunicji, mniejsze zasigi raenia, zmniejszony element zaskoczenia itp.