Zasady SPW - Wsparcie Artyleryjskie

Image

SPW ? WSPARCIE ARTYLERYJSKIE


1/ W czasie trwania spotka na zasadach SPW, organizator moe dopuci moliwo zastosowania wsparcia artyleryjskiego, na zasadach opisanych w dalszych punktach.
2/ Kady oddzia moe posiada replik (lub co przypominajcego) modzierza lub granatnika, ktra musi zosta zgoszona przed strzelank organizatorowi.
3/ Dopuszczone bd "modzierze" z napdem gumowym, sprynowym lub na sprone powietrze. Wszelkiego rodzaju wynalazki, ktre wykorzystuj petardy, zapalniki, iskorwniki...itp, nie zostan dopuszczone do gry!!!
4/ Organizator ma obowizek sprawdzi zasad dziaania takiego modzierza, pod kontem bezpieczestwa jego uywania, a nastpnie dopuci lub nie, do wykorzystania w strzelance.
5/ Amunicj takiego modzierza mog by piki do tenisa lub co podobnego, o tych samych wymiarach i wadze. Amunicj, ktra nie jest pik do tenisa, naley przedstawi przed strzelank organizatorowi, by ten dopuci j lub nie do wykorzystania.
6/ Kad tak pik, mona indywidualnie oznakowa (np. nanie swoja ksywk, nazwisko), by po strzelance j ewentualnie odzyska. Osoby, ktre taka pik znajd, winne zwrci j po strzelance jej wacicielowi bd organizatorowi.
7/ Kady 10-14 osobowy oddzia moe posiada 3 sztuki amunicji na czas caej rozgrywki. 15-19 osobowy odzia: 4 sztuki, a 20-sto i wikszy 6 sztuk
8/ Ilo amunicji podana w punkcie 6 moe zosta zmieniona przez organizatora i podana wczeniej do wiadomoci.
Minimalny kt ustawienia (trzymania) "modzierza/granatnika" przy wystrzale, wzgldem podoa wynosi: 40-45 stopni
9/ Pole raenia takiego modzierza to promie 15 metrw wkoo miejsca, w ktrym taka pika spada na ziemie, czy inne podoe (liczy si jej pierwsze z ni zetknicie).
10/ Osoby znajdujce si w polu raenia, zachowuj si jak osoby trafione.