Symulacja Pola Walki - CHIROPTERA 5 - 6-8.09.2013

Kolejna, 5 ju edycja Symulacji Pola Walki ? CHIROPTERA, odbya si w dniach 6-8 wrzenia 2013 roku w lasach miedzy Gostyninem, a Nowym Duninowem.
W symulacji wzio udzia 5 Oddziaw (przynajmniej tyle byo zgoszonych). W teren wyszed te dodatkowo (na ok 2 godziny) 6 osobowy Oddzia Organizatora w celach rozpoznawczych.

Tym razem, kady z Oddziaw dziaa wycznie samodzielnie i kady by wrogiem pozostaych.

Cele:

- Kopalnia uranu

- Kopalnia zota

- Kopalnia diamentw

- Ujcia wody

- Plantacja zioa

- Magazyn z ywnoci

- Cele uzupeniajce: biae plomby umieszczone w rnych miejscach na wysokoci wzroku.

Skup by otwarty w sobot od godziny 18:00 do 20:00. Od godziny 17:30 do 19:00 w sobot obowizywa zakaz strzelania.

Podczas negocjacji panowa rozejm. Wszystko przebiegao w bardzo przyjaznej atmosferze. Najwicej w terenie znalaz )no przynajmniej przynis do skupu) Oddzia Pantery. Ale czy najwicej zarobi?? Niech szczegy tej czci zabawy pozostan w gronie Osb, ktre tam byy.

Mimo, e przesanie raportw AAR byo obowizkowe, to niestety do dnia 16.12.2013 otrzymalimy je wycznie od 2 oddziaw: Pantery i Iglica.

- AAR - Oddzia Pantery >>>

- AAR - Oddzia Iglica >>>

Z uwagi na powysze, rozgrywk wygray Oddziay: Pantery i Iglica. Nagrody zostan wrczone podczas Urodzinowych Manewrw Grupy BAT d, ktre odbd si w dniach 11-13.04.2014

Ju teraz pragniemy zaprosi na kolejna edycj Chiroptery, ktra odbdzie si w dniach 8-10 sierpnia 2014 roku