2012.09.21-23 - Operacja CHIROPTERA 4 - podsumowanie

W dniach 21-23 wrzenia 2012 roku odbya si 4 ju edycja organizowanej przez BAT d Symulacji Pola Walki ? CHIROPTERA. Podobnie jak poprzednie edycje, miejscem dziaa byy lasy w okolicach najwyszego, naturalnego wzniesienie wojewdztwa dzkiego: Fajna Ryba. Wszelkie informacje znajduj sie na stronie symulacji: www.chiroptera.airsoft.org.pl

Do wsplnej zabawy zapisao si 18 oddziaw, z czego 8 Oddziaw po stronie Mauzetanii oraz 10 oddziaw po stronie Larencji.

Dodatkowo w grze wzi udzia Oddzia specjalny, reprezentujcy Unie Europejsk, ktry nie dziaa w penym wymiarze godzin. Wg przesanych przez oddziay zgosze, rozkad si pod wzgldem liczebnoci by rwny.

DZIAANIA ORGANIZACYJNE

Podczas trwania Chiroptery, obowizyway zasady SPW zamieszczone na stronie internetowej. Przed symulacja mona byo si rwnie zapozna z zasadami organizacyjnymi, z tem fabularnym oraz ze szczegami zwizanymi z zapisami oddziaw. Zostaa te zamieszczona mapa terenu.

Kilka dni przed symulacj, Dowdcy Oddziaw otrzymali droga mailow wstpne rozkazy-informacje dotyczce dziaa w terenie oraz lokalizacje szpitali, ktra bya znana tylko danej stronie konfliktu.

Ze strony organizatora w pitek od rana wyruszyy w teren z rnych punktw startowych 4 grupy, by cele byy rozmieszczane w miar moliwoci we wszystkich kwadratach mapy. Kada z grup miaa pakiet rnych celw do rozmieszczenia.

CELE ROZMIESZCZONE W TERENIE

 • Plomby: 47 sztuk rozrzuconych po terenie
 • Zoto - 8 lokalizacji z rnymi ilociami zota
 • Diamenty - 8 lokalizacji z rnymi ilociami diamentw
 • Narkotyki: prawdziwe (cukier puder) i faszywe (mka) - 8 lokalizacji
 • Maryka (mech): 8 lokalizacji
 • Ujcia wody (butelki z napojami); 8 lokalizacji
 • Stacje nadawcze: 5 lokalizacji

Na terenie gry zlokalizowany by obszar Midzynarodowej Korporacji Grniczej. By to jednoczenie teren bazy Organizatora. Lokalizacja ta bya znana wszystkim oddziaom, a godziny wstpy i skupu byy wyznaczone we wstpnych rozkazach, inne dla kadej strony konfliktu.

Skupem ze strony Organizatora zajmowa si Chomik vel Arab.

Na terenie MKG mona byo rwnie wyda zarobione pienidze. Mona byo kupi informacje o dziaaniach wroga, informacje o rozmieszczonych celach oraz mona byo zagra w ?ruletk? oraz w ?rusk ruletk?. W tym miejscu informacyjnie naley doda, i przez cay czas w obiegu bya wycznie wewntrzna waluta przygotowana pod kontem Chiroptery, a wzory s zamieszczone na stronie symulacji:

SKADY STRON KONFLIKTU

ODDZIAY MAUZETANII

 • Oddzia M1 ? CONA Czstochowa
 • Oddzia M2 ? KKK
 • Oddzia M3 ? B3
 • Oddzia M4 - PSK Tomaszw
 • Oddzia M5 ? 13 KRS
 • Oddzia M6 ? PUSTAK
 • Oddzia M7 ? PANTERY
 • Oddzia M8 ? GRS


ODDZIAY LARENCJI

 • Oddzia L1 ? Militaria d
 • Oddzia L2 ? BW Czstochowa + GNP
 • Oddzia L3 ? DA Cobra
 • Oddzia L4 ?Wesoa semka Czstochowa
 • Oddzia L5 ? MAG
 • Oddzia L6 ? SZPON
 • Oddzia L7 ? The Spire
 • Oddzia L8 ? 45 commando
 • Oddzia L9 ? 1st Recon Team Lubliniec
 • Oddzia L10 ? Zabjca 1
 • Oddzia LOS/UE01 ? BAT d

PODSUMOWANIE ORGANIZATORA

Z kad edycj Chiroptery obserwujemy coraz wiksz niezaleno poszczeglnych oddziaw. Odnosimy wraenie, e zainteresowanie tego rodzaju zabaw jest jakby coraz wiksze, co daje nam jako Organizatorom impuls do kontynuowania i rozwijania tego typu symulacji.

Oczywicie widzimy, e rne Oddziay w rny sposb podchodz do spraw zwizanych ze skupem, negocjacjami itp. Dla czci jest to jeden z punktw zabawy i mona zaobserwowa, e inwencje twrcze podczas negocjacji s bardzo due? Dla czci Oddziaw ten punkt zabawy jakby nie istnia.

Tutaj naley jasno podkreli, i jako Organizatorzy nie naciskamy na to, by wszystkie oddziay korzystay ze wszystkich atrakcji. Zdajemy sobie sprawy, e dla niektrych waniejsze s inne dziaania ni ? nazwijmy to - zabawy handlowy. Dlatego te nie zamierzamy deprecjonowa kogokolwiek z tego powodu.

Po przeczytaniu raportw, a w szczeglnoci po obejrzeniu przygotowanych przez oddziay map z penetracji terenu zaobserwowalimy, e wikszo porusza si gwnie bardziej lub mniej utwardzonymi drogami lub w jej bliskiej okolicy. W tej edycji Organizator stara si umieszcza wiele celw z dala od takich szlakw, co spowodowao, e wiele celw nie zostao odnalezionych.

Jednym z obowizkw narzuconych na poszczeglne Oddziay przez Organizatora, byo przygotowanie raportw AAR i przesanie ich do Organizatora maksymalnie w terminie do 10 dni od czasu zakoczenia symulacji, czyli do 3 padziernika 2012 roku.

Niestety podejcie do tego punktu przez rne Grupy jest dla nas zupenie nie zrozumiae. Mwilimy i podkrelalimy niejednokrotnie o tym obowizku zarwno przed Symulacj, jak i po jej zakoczeniu, a ku naszemu zaskoczeniu wiele oddziaw nie potrafia nawet do tej pory wypeni swoich obowizkw.

Traktujemy takie podejcie, jako nieprzestrzeganie zasad fair play w stosunku do innych uczestnikw zabawy.

Raporty wpyway w rnych terminach. Za wszystkie przesane AARy dzikujemy. Osoby, ktre spniy si z wysyk, przepraszay za to w swoich mailach i to przyjmujemy.

Jeeli chodzi o same raporty, to oddziay przygotowuj je w rny sposb. W wielu raportach brakuje niestety fotografii, a przede wszystkim przygotowanych map, okrelajcych penetracj terenu. Wierzymy, e w przyszych edycjach Chiroptery raporty te bd jeszcze ciekawsze.

TERMINOWO WYSANE RAPORTY AAR

 • Oddzia M2 - Kanibal Komando Karolew ? 2012.09.26
 • Oddzia L4 ? Wesoa semka z Czstochowy ? 2012.09.27
 • Oddzia M7 ? Pantery ? 2012.09.28
 • Oddzia M1 ? Militaria d ? 2012.10.01
 • Oddzia M5 ? 13 KRS ? 2012.10.02
 • Oddzia L6 ? SZPON ? 2012.10.03


WYSANE PO TERMINIE RAPORTY AAR

 • Oddzia L7 ? The Spire ? 2012.10.04
 • Oddzia L2 ? BW Czstochowa + GNP ? 2012.10.09
 • Oddzia L5 ? MAG ? 2012.10.11
 • Oddzia M6 ? PUSTAK ? 2012.10.15 ? Oddzia w terminie zapowiedzia spnienie.
 • Oddzia M8 ? GRS Cienie ? 2012.10.26


ODDZIAY, KTRE NIE PRZESAY RAPORTW AAR

 • Oddzia M1 ? CONA Czstochowa
 • Oddzia M3 ? B3
 • Oddzia M4 ? PSK Tomaszw
 • Oddzia L3 ? DA Cobra
 • Oddzia L8 ? 45 Commando
 • Oddzia L9 ? 1st Recon Team Lubliniec
 • Oddzia L10 ? Zabjca 1

PRZYZNANE PRZEZ ORGANIZATORA WYRӯNIENIA

Za szybkie przesanie raportw AAR

 • Oddzia M2 - Kanibal Komando Karolew
 • Oddzia L4 ? Wesoa semka z Czstochowy
 • Oddzia M7 ? Pantery


Za najciekawsz form negocjacji

 • Oddzia L2 ? BW Czstochowa + GNP

Specjalna nagroda dla Kolegi Koka, za stworzenie super klimatu i dostarczenie duej dawki miechu


Za najbardziej intensywny udzia w zabawie ?KASYNO?

 • Oddzia L7 ? The Spire


Za najlepsz penetracj terenu

 • Oddzia M7 ? Pantery


Za najciekawszy raport AAR

 • Oddzia L6 ? SZPON


Za najwiksz ilo znalezionych celw

 • Oddzia M7 ? Pantery


Za znalezione, trafne plomby

 • Nagroda gwna - Oddzia M7 ? Pantery
 • Wyrnienie - Oddzia M2 - Kanibal Komando Karolew

Wszystkie wyrnienia zostan wrczone na urodzinowych manewrach Grupy BAT d ? Mangusta 8

* * *

Ju teraz zapraszamy wszystkich na kolejn edycj CHIROPTERY, ktra odbdzie si w dniach 6-8 wrzenia 2013 roku.