Zastanawialicie si jak wygldayby lans foty na tle wysypiska? Czy mona w sobotni poranek pobiega i postrzela nie potykajc si o puste butelki i nie ba si pa na ziemie w obawie przed potuczon butelk? Mona, ale tylko wtedy kiedy KADY z nas bdzie dba o czysto miejscwek.


Ostatnio duo mwi si o mieciach i ich recyklingu. Odpadki w dzisiejszej dobie towarzysz czowiekowi na kadym kroku. Cokolwiek nie zostanie wyprodukowane i zuyte zostawia po sobie jaki lad, dobrze jeli jest to lad organiczny ? gorzej jeli jest to tworzywo sztuczne bd pierwiastek ktry ma inne rodowisko naturalne.

W zeszym roku, na du skal rozpoczto dziaania przyjazne rodowisku. Mwi nam si o efekcie cieplarnianym czy o plastikach, ktre rozkadaj si 400 czy Bg wie ile lat. Nie wiem ile w tym prawdy ile faszu, czy caa akcja tak naprawd nie jest tylko wietn kampani reklamow producentw biopaliwa i biodegradalnych toreb.

Chciabym jednak zwrci Wasz uwag na to, gdzie mieci zostawiamy. Zalenie od miejsca na globie widzimy stosunek ludzi do mieci. Dla przykadu: w Wiedniu czysto stoi na pierwszym miejscu w przeciwiestwie do Kairu, gdzie foliwki i inne mieci wiruj w powietrzu z kadym silniejszym podmuchem wiatru, nie wspominajc o Bombaju, gdzie na ulicy mona znale nawet zwoki. Bliszy nam przykad: dzkie rdmiecie, ktre na pewno nie grzeszy czystoci.
W jakim stopniu obchodzi Nas czysto? Prawd mwic obchodzi Nas tylko tam gdzie sami jej wymagamy, ale przecie wielu miejsc uywamy wraz z innymi!
Wyobramy sobie e po kadej grze w pik non na boisku pikarze przewiadczeni, e nie wrc na to samo boisko zostawialiby puste butelki, brudne rczniki i puste opakowania po batonikach energetycznych. Druyna grajca nastpny mecz rwnie i tak kada z kolei. W jakich warunkach byliby zmuszeni gra gdyby si okazao e fina odbdzie si rwnie na tym boisku? W smrodzie, brodzc po kolana w mieciach.
Ten przykad mona analogicznie przenie na airsoft i Nasze miejscwki.
Wiadomo, kady z Nas produkuje mieci na strzelaniu, raz trzeba nabra siy paaszujc batonik, raz uzupeni pyny col. Gdyby kady z nas pozbywa si opakowa po tych produktach w tym miejscu gdzie je spoy doszlibymy do sytuacji jak pikarze z wyej wymienionego przykadu. Nie ma nic trudnego przeznaczy jedn kiesze na taktyczne mieci, a nastpnie wyrzuci odpadki do worka wystawionego przed organizatora, albo gdy takiego nie ma, po prostu pozby si mieci w domu.

Jeli rwnie Tobie przeszkadza to, e niektrzy zapominaj o przestrzeganiu tych jake prostych zasad zachowania czystoci w miejscach naszych wsplnych spotka, docz si do akcji ?Czyste Miejscwki?.
Moesz rwnie umieci banner na stronie albo userbar w swoim profilu na forach.

Userbar:

Link do userbara: http://www.batlodz.pl/akcje/NieSmiece1.gif

Baner:

Link do banerka: http://www.batlodz.pl//akcje/NieSmiece.gif

Pamitajmy o czystoci miejscwek, to tak niewiele pracy!

Che