ksywka/nick nieletniego, uywana na forum ???..??? data: ...........................

My, niej podpisani .................... .............................. i ......................................................, jako rodzice/opiekunowie ................ ............ ............urodzonego w dniu.........................., wyraamy niniejszym zgod, by nasz syn/crka bra(a) udzia w spotkaniach Air Soft Gun.
Jednoczenie owiadczamy, i jest nam wiadomym, e spotkania ASG polegaj na oddawaniu przez uczestnikw strzaw do siebie (symulacja walki) z replik broni o napdzie pneumatycznym kulkami plastikowymi o rednicy 6-8 mm i masie do 0,35 g.
Jest nam rwnie wiadomym, e uywane przez uczestnikw repliki s napdzane spronym powietrzem lub gazem i wyrzucaj pocisk z prdkoci pocztkow do 200 m/sek., na odlego do ok. 100 m, take seriami. W uyciu s rwnie cywilne oglnodostpne rodki pirotechniczne tzw. petardy. Jest nam take wiadomym, e w spotkaniach ASG udzia bior osoby penoletnie w rnym wieku.
Owiadczamy dodatkowo, e mamy wiadomo, i uczestnictwo w grach ASG jest obarczone ryzykiem zaistnienia nieszczliwych wypadkw, tj. potucze, otar, zama, a take, w skrajnym przypadku, utrat oka lub oczu, a wszystkie mogce zaistnie wypadki, mog doprowadzi do trwaego uszkodzenia zdrowia i ciaa, w tym do utraty wzroku. Ryzyko utraty wzroku jest minimalizowane przy zastosowaniu ochrony oczu w postaci okularw lub gogli ochronnych, ktre posiadaj atest i klas wytrzymaoci na udary i odpryski (co najmniej klasa odpornoci F). Organizatorzy spotka poinformowali mnie o bezwzgldnym obowizku noszenia okularw lub gogli ochronnych podczas caego spotkania ASG.
Owiadczamy, e uczestnicz w spotkaniach ASG na wasn odpowiedzialno, wyraamy zgod na ponoszenie okrelonego powyej ryzyka przez naszego syna/crk i owiadczamy, e w razie nieumylnej szkody, gdzie ofiar bdzie nasz syn/crka, nie bdziemy wnosi roszcze odszkodowawczych, ani wnosi o zastosowanie jakichkolwiek konsekwencji prawnych wobec nieumylnego sprawcy wypadku bd jakiegokolwiek innego uczestnika spotka ASG i ich organizatorw.

Owiadczam jednoczenie, i zostaem poinformowany przez organizatorw, e najlepszym dla mnie rozwizaniem bdzie wykupienie ubezpieczenia NW jak i OC dla syna/crki.

Termin wanoci owiadczenia ? bezterminowo

Podpisy opiekunw
.................................................................
.................................................................

Telefony kontaktowe:
.....................
.....................
Numery dowodw osobistych opiekunw:
...........................................................
...........................................................


Organizator nie podlega obowizkowi przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.). Owiadczenia bd przechowywane przez okres prawnie okrelony.